Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2020-08-01

Portugisiska: Praktiskt och kreativt skrivande (PR2001)

H35PM (HT20, 25%, Blandad, Distans, Falun, Omg. 1, ORD)

Litteratur

  • Carmelo, L. (2008). Manual de Escrita Criativa Lisboa: Europa-América. ISBN: 1072060852
    Bok / Antologi
  • Estrela, E. (2006). Saber Escrever Uma Tese e Outros Textos Lisboa: Publicações Dom Quixote. ISBN: 927-20-3173-2
    Bok / Antologi
  • Artiklar, vetenskapliga texter och annan media tillkommer och distribueras via kompendium eller länkar till internet. / Articles, scientific texts and other media will be added and distributed via compendium or links to the internet.
    Text