Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2020-06-30

Bild I med didaktisk inriktning (BP1047)

H35GL (HT20, 100%, Dag, Distans, Falun, Omg. 1, ORD)

Litteratur

 • Burman, G. (2007). Konsten i historien (1 uppl.). Stockholm: Natur och kultur. ISBN: 9789127756984
  Bok / Antologi
 • Carlsson, A., & Koppfeldt, T. (2008). Visuell retorik : bilden i reklam, nyheter och livsstilsmedia (1 uppl.). Malmö: Liber. ISBN: 9789147077489
  Övrigt:finns även som elektronisk resurs
  Bok / Antologi
 • Clough, P. (2007). Clay in the Primary School London: A & C Black. ISBN: 9780713688191
  Bok / Antologi
 • Eisner, E. W. (2002). arts and the creation of mind New Haven: Yale University Press.
  Övrigt:Finns som e-bok på Högskolans bibliotek
  Bok / Antologi
 • Eriksson, Y., & Göthlund, A. (2012). Möten med bilder : att tolka visuella uttryck (2 uppl.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144059457
  Läsanvisning:Läs kapitel 1, 2, 3, 4, 5, 6 och 8
  Bok / Antologi
 • Frid, J. (2002). Intro - bild : [skapa, kommunicera, förstå] (1 uppl.). Malmö: Didacta. ISBN: 9188548031
  Bok / Antologi
 • Frid, J. (2011). Intro - form : formgivning, design, hantverk (1 uppl.). Malmö: Didacta. ISBN: 9188548151
  Bok / Antologi
 • Helderyd, C., & Holmkvist, M. (Red.). (2004). Varumärkt : om reklam till barn och unga (2 uppl.). Stockholm: Sveriges konsumentråd. ISBN: 91-631-7177-5
  Bok / Antologi
 • Hogan, J. (2018). Studio thinking from the start : the K-8 art educator's handbook (1 uppl.). New York, NY: Teachers College Press. ISBN: 9780807759158
  Bok / Antologi
 • Janson, M. (Red.). (2016). Introduktion till filmpedagogik : vita duken som svarta tavlan (2 uppl.). Malmö: Gleerups Utbildning. ISBN: 9789140692634
  Läsanvisning:Valda delar.
  Bok / Antologi
 • Löfstedt, U. (2004). Barns bildskapande : teoretiska perspektiv och didaktiska konsekvenser Jönköping: Jönköping Univ. Press. ISBN: 919749531X
  Övrigt:finns på www.books.on.demand.com
  Bok / Antologi
 • Skolverket. (2017). Digitalt berättande - en sammanfattning (Lärportalen, Modul 8: Digitalt berättande). Hämtad från https://larportalen.skolverket.se/#/modul/0-digitalisering/Grundskola/202_Digitalt_berattande/del_08/.
  Myndighetspublikation
 • Skolverket. (2016). Vad är digitalt berättande och varför ska vi arbeta med det i undervisningen? (Lärportalen, Modul 8: Digitalt berättande). Hämtad från https://larportalen.skolverket.se/#/modul/0-digitalisering/Grundskola/202_Digitalt_berattande/del_08/.
  Myndighetspublikation
 • Sundberg, V. (2013). Bättre bilder - fotoskolan Lidingö: Dext.
  Bok / Antologi
 • Åsén, G. (Red.). (2017). Bildundervisning och lärande genom bilder (Första upplagan). Stockholm: Liber. ISBN: 9789147122271
  Bok / Antologi
 • (2018). Åldersadekvata barnkläder till salu: Stilkategorier och samhälleliga föreställningar om barn. I M. Wester, & Ö. Magnus (Red.), Barnkulturens gränsland (1 uppl., ss. 62-77). Stockholms universitet. Hämtad från http://liu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1202690&dswid=2914.
  Kapitel i bok (antologi)
 • Tillkommer aktuella styrdokument samt artiklar (ca 300 s) samt multimodala texter (film, pod osv).
  Text

Delkurser

1. Bildskapandets byggstenar
2. Formexperiment och estetiska lärprocesser
3. Multimodala uttrycksformer
4. Analysera och tolka bilder

Referenslitteratur

 • Canevall, S., & Norkvist, H. (2011). Fantasifabriken : berätta med ord, bild och ljud Stockholm: Bonnier utbildning. ISBN: 9789162297909
  Bok / Antologi
 • Danielsson, H. (2002). Att lära med media - Om det språkliga skapandets villkor i skolan med fokus på video.. (Doktorsavhandling, Stockholms Universitet, Stockholm, Pedagogiska institutionen 107).
  Avhandling
 • Häggström, M., & Örtegren, H. (Red.). (2017). Visuell kunskap för multimodalt lärande (11 uppl.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144114699
  Bok / Antologi
 • Landberger, E., & Lundin, M. (2012). Ceramics : a beginner's guide to tools and techniques New York: Allworth Press. ISBN: 978-1-58115-896-0
  Bok / Antologi
 • Landberger, E., & Lundin, M. (2010). Keramik : tekniker och inspiration Västerås: Ica. ISBN: 978-91-534-3245-6
  Bok / Antologi
 • Skolverket. (2008). Den andra möjligheten : estetik och kultur i skolans lärande. Myndigheten för skolutveckling.
  Övrigt:se www.skolverket.se
  Myndighetspublikation

Delkurser

1. Bildskapandets byggstenar
2. Formexperiment och estetiska lärprocesser
3. Multimodala uttrycksformer
4. Analysera och tolka bilder