Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2020-06-22

Religionsvetenskap I (RK1069)

H35EE (HT20, 100%, Dag, Distans, Falun, Omg. 1, ORD)

Litteratur

Delkurser

1. Det goda livet i religiösa traditioner
 • Flood, G. (2004). Introduction to Hinduism. First South Asian edition. Cambridge: Cambridge Univ. Press.
  Bok / Antologi
 • Groth, B. (2002). Judendomen : kultur, historia, tradition. 1 uppl. Stockholm: Natur och kultur.
  Bok / Antologi
 • Hylén, T. (2012). "Essentialism i religionsundervisningen: ett religionsdidaktiskt problem". Nordidactica, 2012(2), ss. s. 1.
  Övrigt:20 s.
  Tidskriftsartikel
 • Jacobsen, K. A. (2002). Buddhismen : kultur, historia, tradition. 1 uppl. Stockholm: Natur och kultur.
  Bok / Antologi
 • Lindberg, C. (2006). Brief History of Christianity. 1 uppl. Malden, MA: Blackwell Pub..
  Bok / Antologi
 • Olsson, S. & Sorgenfrei, S. (2015). Islam: en religionsvetenskaplig introduktion. Stockholm: Liber.
  Bok / Antologi
 • Sky, J. (2009). Genus och religion. Stockholm: Natur & Kultur.
  Läsanvisning:I urval, ca 75 s.
  Bok / Antologi
 • Svensson, J. & Arvidsson, S. (red.). (2010). Människor och makter 2.0: en introduktion till religionsvetenskap. 2 uppl. Halmstad: Högskolan i Halmstad.
  Läsanvisning:I urval, ca 80 s.
  Bok / Antologi
 • Thurén, T. (2019). Vetenskapsteori för nybörjare. 3 uppl. Stockholm: Liber.
  Läsanvisning:I urval, ca 80 s.
  Bok / Antologi
 • Artiklar tillkommer (ca 100 s).
  Text
2. Religiös förändring och nya vägar till det goda livet
 • Frisk, L. & Åkerbäck, P. (2013). Den mediterande dalahästen: Religion på nya arenor i samtidens Sverige. Stockholm: Dialogos.
  Bok / Antologi
 • Frisk, L., Nilsson, S. & Åkerbäck, P. (2017). Guds nya barnbarn: Att växa upp i kontroversiella religiösa grupper. Stockholm: Dialogos.
  Bok / Antologi
 • Frisk, L. (1998). Nyreligiositet i Sverige: ett religionsvetenskapligt perspektiv. Nora: Nya Doxa.
  Läsanvisning:I urval, ca 180 s; kapitel 4 läses i eget urval.
  Bok / Antologi
 • Furseth, I. & Repstad, P. (2005). Religionssociologi: En introduktion. Malmö: Liber.
  Läsanvisning:I urval, ca 220 s.
  Bok / Antologi
 • Geels, A., Wikström, O., Hermanson, J., et al. (2017). Den religiösa människan: en introduktion till religionspsykologin. 4 uppl. Stockholm: Natur och Kultur.
  Läsanvisning:I urval, ca 250 s.
  Bok / Antologi
 • Thurén, T. (2019). Vetenskapsteori för nybörjare. 3 uppl. Stockholm: Liber.
  Läsanvisning:I urval, ca 40 s.
  Bok / Antologi
 • Artiklar tillkommer (ca 150 s).
  Text
3. Det goda livet: normer, värderingar och livsåskådningar
 • Björnsson., Kihlbom, U. & Ullholm, A. (2009). Argumentationsanalys: färdigheter för kritiskt tänkande. Stockholm: Natur och Kultur.
  Läsanvisning:I urval, ca 145 s.
  Bok / Antologi
 • Namli, E. & Grenholm, C. (2019). Etik. 1 uppl. Lund: Studentlitteratur.
  Läsanvisning:I urval, ca 200 s.
  Bok / Antologi
 • Stenmark, M. (2012). Religioner i konflikt : relationen mellan kristen och muslimsk tro. 1 uppl. Stockholm: Dialogos.
  Bok / Antologi
 • Thurén, T. (2019). Vetenskapsteori för nybörjare. 3 uppl. Stockholm: Liber.
  Läsanvisning:I urval, ca 70 s.
  Bok / Antologi
 • Artiklar tillkommer (ca 100 s).
  Text