Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2020-06-24

Engelska III med didaktisk inriktning för gymnasieskolan (GEN28Q)

H35BQ (HT20, 100%, Dag, Distans, Falun, Omg. 1, ORD)

Litteratur

Delkurser

1. Introduktion till språkvetenskaplig metod
 • Litosseliti, L. (2018). Research Methods in Linguistics (2 uppl.). London/New York: Bloomsbury.
  Övrigt:1a upplagan från 2010 fungerar också.
  Bok / Antologi
 • Övrig litteratur om ca 120 sidor tillkommer.
  Text
2. Litteratur och teori
 • Barry, P. (2009). Beginning Theory: An Introduction to Literary and Cultural Theory (3 uppl.). Manchester: Manchester UP.
  Övrigt:Senaste upplagan
  Bok / Antologi
 • Coetzee, J. M. (2000). Disgrace New York: Vikings.
  Bok / Antologi
 • DeLillo, D. (1988). White Noise New York: Viking.
  Bok / Antologi
 • Doyle, R. (1989). The Commitments London: Vintage.
  Bok / Antologi
 • Fowles, J. (1996). The French Lieutenant´s Woman London: Cape.
  Bok / Antologi
 • McEwan, I. (2010). Solar London: Random House.
  Bok / Antologi
 • Woolf, V. (2000). Mrs Dalloway London: Penguin Books.
  Bok / Antologi
3. Uppsats
 • Graff, G., & Birkenstein, C. (2018). They say / I say : the moves that matter in academic writing (4 uppl.). New York: W.W. Norton & Company.
  Övrigt:Make sure that you buy the correct edition of They say / I say. The one you want is the 4th edition from 2018 with the black cover (not yellow). The yellow book is a high school edition. There is also a more expensive (blue) version available with readings. You do not need that version.
  Bok / Antologi
 • Övrig litteratur väljs i samråd med handledaren.
  Text
4. Engelsk språkdidaktik lll