Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2020-08-26

Politiska system i jämförande perspektiv (SK1056)

H352A (HT20, 100%, Dag, Normal, Falun, Omg. 1, ORD)

Litteratur

 • Anckar, C., Denk, T., Karvonen, L., et al. (2019). Komparativ politik : institutioner och beteende (Andra upplagan). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144129303
  Bok / Antologi
 • Anckar, C., & Denk, T. (Red.). (2018). Komparativ politik : tio politiska system (2 uppl.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144120751
  Bok / Antologi
 • Bäck, H., & Larsson, T. (2015). Den svenska politiken - Strukturer, processer och resultat (4 uppl.). Liber. ISBN: 9789147114993
  Bok / Antologi
 • Ekman, J., Linde, J., & Sedelius, T. (2014). Demokratiseringsprocesser : nya perspektiv och utmaningar (2 uppl.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144088952
  Bok / Antologi