Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2020-10-12

Examensarbete för kandidatexamen i statsvetenskap (SK2016)

H3524 (HT20, 100%, Dag, Distans, Falun, Omg. 1, ORD)
Litteraturlistan för detta kurstillfälle har inte någon specificerad litteratur.