Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2020-10-01

EU som global aktör (SK1050)

H34ZX (HT20, 100%, Dag, Distans, Falun, Omg. 1, ORD)

Litteratur

  • Hill, C., Smith, M., & Vanhoonacker, S. (Red.). (2017). International relations and the European Union (3 uppl.). Oxford: Oxford University Press.
    Bok / Antologi
  • Det är inte rekommenderat att använda äldre upplagor än de som anges ovan.
    Text
  • Vetenskapliga artiklar tillkommer.
    Text