Kurspaket

Portugisiska Grundläggande kurs I och II, 30hp

30 högskolepoäng

Start vecka 35, 2023

Kurspaketet ges på helfart (motsvarar 30 hp) och är uppdelad i två kurser som består av Grundläggande kurs I (15hp) och Grundläggande kurs II (15hp). Delkurserna fokuserar på muntliga och skriftliga språkfärdigheter som att lyssna, tala, läsa och skriva, samt kultur och samhälle (se Kursplan). Schemalagda obligatoriska seminarier sker i mindre grupper online (inga fysiska träffar) med programmet Zoom. För att kunna delta krävs bredband, mikrofon, hörlurar och en webkamera. Möjlighet till dispens för denna kurs finns för dem som har förkunskaper. För mer information kontakta: Alda Maria Lentina, alt@du.se
Studietakt:
100%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Engelska
Behörighetskrav :
  • Grundläggande behörighet samt Engelska 6
Anmälningskod:
HDA-H3FE9
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
30 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Kurstillfällen som ingår i paketet
15 hp, 100%, Flexibel (Falun)
Start vecka 35, 2023
15 hp, 100%, Flexibel (Falun)
Start vecka 45, 2023
Stängd för sen anmälan

Start vecka 3, 2024

Kurspaketet ges på helfart (motsvarar 30 hp) och är uppdelad i två kurser som består av Grundläggande kurs I (15hp) och Grundläggande kurs II (15hp). Delkurserna fokuserar på muntliga och skriftliga språkfärdigheter som att lyssna, tala, läsa och skriva, samt kultur och samhälle (se Kursplan). Schemalagda obligatoriska seminarier sker i mindre grupper online (inga fysiska träffar) med programmet Zoom. För att kunna delta krävs bredband, mikrofon, hörlurar och en webkamera. Möjlighet till dispens för denna kurs finns för dem som har förkunskaper. För mer information kontakta: Alda Maria Lentina, alt@du.se
Studietakt:
100%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Engelska
Behörighetskrav :
  • Grundläggande behörighet samt Engelska 6
Anmälningskod:
HDA-V3H33
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
30 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Kurstillfällen som ingår i paketet
15 hp, 100%, Flexibel (Falun)
Start vecka 3, 2024
15 hp, 100%, Flexibel (Falun)
Start vecka 13, 2024
Anmäl dig
Öppen för sen anmälan