Kurspaket

Statsvetenskap II

30 högskolepoäng

Start vecka 3, 2022

Målet med kursen är att ge utvidgade och fördjupade kunskaper i ämnesområdet statsvetenskap där fokus kommer att ligga på förvaltningpolitik i Sverige och EU samt politikens globalisering. Kursens mål ärt därutöver att orientera om statsvetenskapliga angreppssätt, metoder och teorier. Dessutom ämnar kursen öka studenternas förmåga att kritiskt skärskåda politiska fenomen. Avslutningsvis kommer studenterna att författa ett självständigt arbete.

Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • Minst 22,5 hp på grundnivå inom statsvetenskap
Anmälningskod:
HDA-V3ADL
Kurstillfällen som ingår i paketet