Kurspaket

Statsvetenskap I - Distans

30 högskolepoäng

Start vecka 35, 2021

Målet med kursen är att ge grundläggande kunskaper om politiska idéer och om politiska system. Kursen inleds med moment som innehåller grundläggande idéhistoria och en genomgång av de politiska ideologierna och deras uppkomst. Därefter behandlas samhällen och politiska system utifrån såväl ett jämförande som internationellt perspektiv. Därutöver ges grundläggande kunskaper om EU:s politiska system som innefattar en genomgång av politiska processer och beslutsfattande samt vilken påverkan EU-politiken har på demokratin.


Undervisning och examination sker helt på distans. Undervisningen består av inspelade föreläsningar och/eller föreläsningar i realtid (via Connect eller Videochat) samt lärarledda obligatoriska seminarier och skriftliga uppgifter (individuellt eller i grupp). Man använder lärplattformen Learn för kursinformation, inlämningar och olika online-aktiviteter.

För den lärarledda undervisningen används således distansverktyget Connect som ger möjlighet till träffar i virtuella klassrum. För att delta i dessa behövs headset, webbkamera och tillgång till bredband.

 

Studietakt:
100%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Behörighetskrav:
  • Grundläggande behörighet
Anmälningskod:
HDA-H38AZ
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
12 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Kurstillfällen som ingår i paketet
7,5 hp, 100%, Flexibel (Falun)
7,5 hp, 100%, Flexibel (Falun)
7,5 hp, 100%, Flexibel (Falun)
7,5 hp, 100%, Flexibel (Falun)