Kurspaket

Mänskliga rättigheter som makt och moral

30 högskolepoäng

Start vecka 36, 2019

Kurspaketet innehåller fyra kurser som ger olika perspektiv på och fördjupningsmöjligheter inom temat mänskliga rättigheter. Läs mer om kursernas innehåll på respektive kursplan.  Kursernas undervisning är ett tvärvetenskapligt samarbete, vilket innebär att kurserna kan ingå i huvudområdena historia, religionsvetenskap, sociologi eller statsvetenskap – beroende på studentens egen akademiska bakgrund. För studenter som är behöriga att skriva examensarbete kan detta göras i samband med att läsa kurspaketet. Studenten anmäler sig då till kurs RK2037 efter att ha avslutat de första två kurserna. Observera att behörighetskraven är högre till examensarbeteskursen än till kurspaketet.


I kurserna ingår obligatoriska träffar (ex. seminarier/gruppövningar/ handledning) som sker antingen online eller på campus beroende på kurstillfällets studieform. Mer information ges av kursansvarig

Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Engelska
Behörighetskrav:
  • 60 högskolepoäng på grundnivå inom något av ämnena historia, religionsvetenskap, sociologi, statsvetenskap, internationella relationer och Engelska B/Engelska 6 från gymnasiet eller motsvarande kunskaper. Dispens beviljas från kravet på svenska för grundläggande behörighet
Anmälningskod:
HDA-H343D
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
20 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini pc, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Adobe Connect är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Kurstillfällen som ingår i paketet