Kursplan

Kinesiska i tal och skrift III

Kurskod
KI1042
Poäng
15 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå 1
Institution
Institutionen för språk, litteratur och lärande
Ämnestillhörighet
Kinesiska (KIA)
Ämnesgrupp
Kinesiska
Utbildningsområde
Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Kinesiska1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G2F
Fastställd
Fastställd 2014-07-11.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2014-07-11.

Lärandemål

Kursen syftar till att hjälpa studenterna att befästa de kunskaper de tillgodogjort sig på kurserna på lägre nivå i kinesiska och forsätter att utveckla deras förmåga att höra, tala, läsa och skriva kinesiska. Efter avslutad kurs ska studenterna kunna:

  • kommunicera obesvärat och säkert i autentiska sammanhang
  • uttrycka sina tankar om vardagliga ämnen och använda viss enkel fackterminologi inom olika ämnen
  • förstå relativt komplicerade kinesiska meningar och textavsnitt
  • skriva korta uppsatser användande kinesiska tecken
  • läsa och studera delvis förenklade autentiska texter på kinesiska.

Innehåll

Kursen består av två moment:
1. Tala och lyssna: I det här momentet tränar studenten på att tala och lyssna genom grammatiska övningar, gruppaktiviteter, rollspel, diktamen, hörförståelseövningar samt uttalsövningar för att utveckla kommunikationsförmågan i det kinesiska språket.
2. Läsa och skriva: I det här momentet tränar studenten på att läsa och skriva kortare uppsatser på kinesiska. Därigenom lär sig studenten en större vokabulär från en mängd olika kinesiska texter.

Examinationsformer

Kursen består av två moment som bedöms separat. De två momenten bedöms både muntligt och skriftligt samt i form av ett slutprov. Slutprovet för tala och lyssna sker i form av ett muntligt prov för slutgiltig utvärdering av studentens utveckling under kursens gång. Läsa och skriva examineras i form av en skriftlig uppgift där studenten tränar på att skriva en uppsats. Slutproven i de två momenten fungerar som tillägg till studentens övriga uppgifter samt närvaro.

Arbetsformer

Kinesiska används som undervisningsspråk med stöd av svenska eller engelska. Undervisningen sker i form av seminarier, gruppövningar och olika individuella online aktiviteter.

Betyg

Som betygsskala används U–VG.


Betygsrapportering:
Moment 1: Tala och lyssna - 7,5 hp
Moment 2: Läsa och skriva - 7,5 hp

Förkunskapskrav

  • Minst 60 hp på grundnivå inom ämnet kinesiska

Övrigt

Ersätter KI1037.