Kursplan

Kinesiska i tal och skrift II

Kurskod
KI1036
Poäng
15 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå 1
Akademi
Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet
Kinesiska (KIA)
Ämnesgrupp
Kinesiska
Utbildningsområde
Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Kinesiska1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1F
Fastställd
Fastställd i nämnden för Akademin Humaniora och medier 2012-02-17.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2012-02-17.
Reviderad
Reviderad 2013-11-04.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2013-11-04.

Mål

I den här kursen forsätter studenterna att bygga upp sin förmåga att höra, tala, läsa och skriva modern standardkinesiska. Efter avslutad kurs ska studenterna kunna:

  • förstå vardagliga samtalsämnen på kinesiska talad i relativt normalt tempo
  • samtala med infödda kinesiska talare, med korrekta uttal och toner, om diverse ämnen
  • förstå ytterligare 350 kinesiska tecken (totalt 750 tecken för det första året)
  • hantera omkring 100 kinesiska satsmönster
  • skriva omkring 400 förenklade kinesiska tecken med korrekt streckordning.

Innehåll

Detta är en övergripande språkkurs som består av två moment, vilka syftar till att hjälpa studenterna att lägga en stabil grund för deras färdighet i kinesiska utifrån fyra aspekter:

  1. Tala och lyssna: genom att lyssna på inspelade texter, titta på videoavsnitt, ta diktamen, göra uttalsövningar, träna satsmönster, utföra gruppaktiviteter och individuella presentationer, får studenterna hjälp att utveckla sin kommunikativa förmåga på kinesiska.
  2. Läsa och skriva: genom direkt kontakt med ett stort antal kinesiska tecken, analys av grammatiska detaljer, översättningsövningar i kombination med skrivuppgifter fortsätter studenterna att utveckla sin förmåga att läsa och skriva meningar och textavsnitt på kinesiska.

Examinationsformer

Kursen examineras genom två moment: Tala och lyssna (7,5 hp) och Läsa och skriva (7,5 hp). Båda dessa examineras fortlöpande, muntligt och skriftligt, och med en skriftlig sluttentamen.

Arbetsformer

Kinesiska används som undervisningsspråk med stöd av svenska eller engelska. Undervisningen sker i form av seminarier, gruppövningar och olika individuella online aktiviteter.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Betygsrapportering:

  • Moment 1: Tala och Lyssna (7,5 hp)
  • Moment 2: Läsa och skriva (7,5 hp)

Förkunskapskrav

  • Minst 30 hp på grundnivå inom ämnet kinesiska, eller motsvarande kunskaper.

Övrigt

Kursen motsvarar de båda kurserna Kinesiska i tal och skrift: del 3 och Kinesiska i tal och skrift: del 4.
Ersätter KI1023.

Reviderad
13-08-01 (litteraturlistan urlyft)
13-11-04 (huvudområde inlagt)