Kursplan

Kinesiska för affärslivet: Vardaglig kommunikation

Kurskod
KI1028
Poäng
15 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå 1
Akademi
Institutionen för språk, litteratur och lärande
Ämnestillhörighet
Kinesiska (KIA)
Ämnesgrupp
Kinesiska
Utbildningsområde
Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Kinesiska1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1F
Fastställd
Fastställd i nämnden för Institutionen för språk, litteratur och lärande 2010-05-25.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2010-07-01.
Reviderad
Reviderad 2019-12-20.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2019-12-20.

Mål

Efter avslutad kurs ska studenterna kunna:

  • tillämpa färdighet i kinesiska språket vid enklare affärsaktiviteter
  • använda lämpliga uttryck i formella situationer såsom vid mottagande, hälsning, presentation, ursäkt och gratulation
  • använda lämpliga uttryck vid shopping, resor, på allmänna färdmedel, vid telefonkommunikation och mötesbokning
  • använda lämpliga uttryck vid givande eller tagande av anbud och vid enkla presentationer av ett företag eller en produkt
  • redogöra översiktligt för grunddragen i Kinas affärsregler och affärsaktiviteter, inklusive handel, investeringar, samarbete med och drift av företag.

Innehåll

Detta är en språkkurs som har fokus på färdigheter i grundläggande kommunikation i affärssammanhang. I kursen tränar studenterna upp sin förmåga att kommunicera med kinesiska affärskontakter. Studenterna studerar grundläggande uttryck och ordförråd nödvändiga i detta sammanhang (både skrivna med Pinyin och med kinesiska tecken), tränar att göra presentationer, deltar i gruppaktiviteter och diskuterar de relevanta aspekterna av kultur och traditioner för att bygga upp sin bakgrundskunskap om kinesiskt affärsliv. Multimedia, som textbokens audio- och videofiler och korta filmklipp, används också i kursen. Studenterna förväntas utföra uppgifter varje vecka, genom vilka de tränar läsförståelse, uppsatsskrivande, hörförståelse och muntlig färdighet.

Examinationsformer

Kursen examineras fortlöpande. Studenterna bedöms genom återkommande skriftliga och muntliga uppgifter, deras prestation under lektionerna och genom en skriftlig sluttentamen.

Arbetsformer

Kinesiska används som undervisningsspråk med stöd av svenska eller engelska. Undervisningen sker i form av seminarier och gruppövningar.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Förkunskapskrav

  • Kinesiska i tal och skrift I (15 hp) eller motsvarande kunskaper.