Kurs VÅ3135

Aktivitet och ätande vid demenssjukdom

7,5 högskolepoäng
Avancerad nivå

Start vecka 45, 2021

Det övergripande målet är att den studerande självständigt uppnår en bredare kompetens i vården av personer med demenssjukdom som krävs för att kunna identifiera funktions- och aktivitetsförmåga relaterat till aktivitet och ätande. Vidare ska den studerande planera och genomföra vårdinsatser baserade på fysiska och psykiska förutsättningar i samband med ätande vid demens med hänsyn tagen till miljö, kultur och etik.

Efter avslutad kurs ska den studerande självständigt i vården av personer med demenssjukdom ur ett hållbart och interkulturellt perspektiv kunna:

  • kritiskt diskutera centrala begrepp gällande ätande och nutrition
  • reflektera över funktionsnedsättningar, aktivitet och rehabiliteringsprocessen i relation till ätande och livskvalitet
  • tillämpa ett personcentrerat förhållningssätt för att stödja aktivitet och delaktighet i samband med ätande och måltider
  • analysera och värdera komplexa problem relaterat till ätande och nutrition utifrån ett professionellt perspektiv med beaktande av ett evidensbaserat och etiskt förhållningssätt
  • kritiskt diskutera mätinstrument vid olika funktionsnedsättningar i samband med ätande och nutrition
  • kritiskt värdera evidens inom ett forskningsområde för att kunna argumentera för förbättringsarbete inom ätande
  • kritiskt diskutera sjuksköterskans ansvar att initiera och verka för samverkan med annan personal.
Startar och slutar:
v45, 2021 - v2, 2022
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Blandad
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Behörighetskrav:
  • Av Socialstyrelsen utfärdad svensk legitimation som sjuksköterska samt kandidatexamen eller sjuksköterskeexamen om minst 180 hp med minst 90 hp inom ämnet omvårdnadsvetenskap/vårdvetenskap varav 15 hp utgörs av ett examensarbete
Anmälningskod:
HDA-H396R
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
3 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Ansluta kringutrustning till din dator, kunna installera program och göra anpassade inställningar på din dator.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 2 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) är en naturlig del i utbildningen samt nätbaserade möten med ljud och bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet. Användning av mer avancerade program exempelvis simuleringsprogram.

Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Vi finns här för dig
support@du.se
023-77 88 88

Kursrum i Learn

I lärplattformen Learn hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet
Kursansvarig