Kurs VÅ3134

Aktivitet och ätande

7,5 högskolepoäng
Avancerad nivå

Start vecka 36, 2019

Det övergripande målet är att den studerande självständigt uppnår en bredare kompetens inom vård av äldre som krävs för att kunna identifiera funktions- och aktivitetsförmåga relaterat till ätande. Vidare ska den studerande planera och genomföra vårdinsatser baserade på den äldres fysiska och psykiska förutsättningar med hänsyn tagen till miljö, kultur och etik.

Efter avslutad kurs ska den studerande självständigt och ur ett hållbart och interkulturellt perspektiv kunna:

 • kritiskt diskutera centrala begrepp gällande aktivitet och rehabilitering samt ätande och nutrition i äldrevården urettglobalt perspekiv
 • reflektera över funktionsnedsättningar, aktivitet och rehabiliteringsprocessen i relation till livskvalitet
 • analysera och tillämpa ett personcentrerat förhållningssätt för att stödja aktivitet och delaktighet avseende äldre med fysiska och kognitiva funktionsnedsättningar samt kommunikationsproblem
 • analysera och värdera komplexa problem relaterat till ätande, nutrition och aktivitet för äldre utifrån ett professionellt perspektiv med beaktande av ett evidensbaserat och etiskt förhållningssätt
 • kritiskt diskutera mätinstrument vid olika funktionsnedsättningar
 • kritiskt värdera evidens inom ett område utifrån statistiskt underlag i forskningsområde för att kunna argumentera för förbättringsarbete inom aktivitet och ätande
 • kritiskt diskutera sjuksköterskans ansvar att initiera och verka för samverkan med annan personal.
Startar och slutar:
v36, 2019 - v45, 2019
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
 • Av Socialstyrelsen utfärdad svensk legitimation som sjuksköterska och avlagd kandidatexamen i vårdvetenskap eller omvårdnad samt yrkesverksamhet som legitimerad sjuksköterska motsvarande minst 12 månaders heltidstjänstgöring eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-H32S8
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
3 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini pc, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Adobe Connect är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Start vecka 36, 2020

Det övergripande målet är att den studerande självständigt uppnår en bredare kompetens inom vård av äldre som krävs för att kunna identifiera funktions- och aktivitetsförmåga relaterat till ätande. Vidare ska den studerande planera och genomföra vårdinsatser baserade på den äldres fysiska och psykiska förutsättningar med hänsyn tagen till miljö, kultur och etik.

Efter avslutad kurs ska den studerande självständigt och ur ett hållbart och interkulturellt perspektiv kunna:

 • kritiskt diskutera centrala begrepp gällande aktivitet och rehabilitering samt ätande och nutrition i äldrevården urettglobalt perspekiv
 • reflektera över funktionsnedsättningar, aktivitet och rehabiliteringsprocessen i relation till livskvalitet
 • analysera och tillämpa ett personcentrerat förhållningssätt för att stödja aktivitet och delaktighet avseende äldre med fysiska och kognitiva funktionsnedsättningar samt kommunikationsproblem
 • analysera och värdera komplexa problem relaterat till ätande, nutrition och aktivitet för äldre utifrån ett professionellt perspektiv med beaktande av ett evidensbaserat och etiskt förhållningssätt
 • kritiskt diskutera mätinstrument vid olika funktionsnedsättningar
 • kritiskt värdera evidens inom ett område utifrån statistiskt underlag i forskningsområde för att kunna argumentera för förbättringsarbete inom aktivitet och ätande
 • kritiskt diskutera sjuksköterskans ansvar att initiera och verka för samverkan med annan personal.
Startar och slutar:
v36, 2020 - v45, 2020
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Behörighetskrav:
 • Av Socialstyrelsen utfärdad svensk legitimation som sjuksköterska och avlagd kandidatexamen i vårdvetenskap eller omvårdnad samt yrkesverksamhet som legitimerad sjuksköterska motsvarande minst 12 månaders heltidstjänstgöring eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-H34Z9
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
3 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini pc, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Adobe Connect är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.