Kurs VÅ3130

Telefonrådgivning inom hälso- och sjukvård

15 högskolepoäng
Avancerad nivå

Huvudområde:

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Kursens övergripande mål är att den studerande utifrån ett personcentrerat förhållningssätt, ska kunna hantera komplexa företeelser och situationer vid telefonrådgivning för alla åldrar inom hälso- och sjukvård.