Kurs VÅ3076

Folkhälsa och folkhälsoarbete

7,5 högskolepoäng
Avancerad nivå

Start vecka 35, 2021

Kursens övergripande mål är att studenten ska kunna främja fysisk, psykisk och social hälsa för att förebygga uppkomsten av sjukdom och sjukdomskomplikationer hos befolkningen samt att kunna initiera, genomföra och utvärdera hälsofrämjande och förebyggande arbete.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

  • problematisera om folkhälsa, folksjukdomar och hälsans bestämningsfaktorer såväl nationellt som globalt samt utifrån en hållbar utveckling,
  • analysera och värdera vetenskapliga samband inom folkhälsoområdet utifrån epidemiologiska frågeställningar
  • kritiskt diskutera om, och värdera användning av, distriktssköterskans yrkesspecifika kunskaper i preventivt arbete utifrån en tydlig teoretisk förankring,
  • analysera och reflektera kring den egna kommunikationen vid det professionella samtalet samt kunna genomföra ett motiverande samtal
  • formulera en handlingsplan avseende livsstilsförändringar med beaktande av etiska aspekter.
Startar och slutar:
v35, 2021 - v39, 2021
Studietakt:
100%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • Legitimerad sjuksköterska.
  • Kandidatexamen om minst 180 högskolepoäng med huvudområdet omvårdnad eller vårdvetenskap, eller motsvarande.
  • Antagen till Specialistsjuksköterskeutbildning till distriktssköterska 75 hp ger också behörighet.
Anmälningskod:
HDA-H39SH
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
2 fysiska
5 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini pc, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Vi finns här för dig
support@du.se
023-77 88 88