Kurs TY3012

Tyska: Språkvetenskapens historia

7,5 högskolepoäng
Avancerad nivå

Start vecka 4, 2020

Kursen syftar till att studenterna ska förvärva väsentligt fördjupade insikter i det tyska språkets struktur och variationsformer. Detta innebär att den studerande efter genomgången kurs på mycket god tyska ska:
• kunna uttrycka sig skriftligt och muntligt med mycket stor språklig säkerhet och med stor språklig variation kring innehåll hämtat från en mängd olika områden
• ledigt kunna använda och anpassa språket idiomatiskt till olika sociala, vetenskapliga eller yrkesrelaterade sammanhang
• kunna visa mycket breda teoretiska kunskaper i tysk språkvetenskap samt visa fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete
• kritiskt, självständigt och kreativt kunna identifiera och formulera språkvetenskapliga frågeställningar
• kunna använda adekvata språkvetenskapliga metoder för att genomföra kvalificerade uppgifter
• visa förmåga att identifiera sitt eget och andras behov av ytterligare kunskap samt ta ansvar för den egna kunskapsutvecklingen.

För mer information om kursen,  så som schema, litteraturlista m.m. Gå in på http://www.du.se/sv/om-oss/organisation/amnen/tyska/ och leta upp kursrummet i Learn

Inom kursen finns det online-träffar som äger rum i ett virtuellt klassrum vid bestämda tider. Likaså bygger kursen på självständigt arbete med uppgifter som delas ut veckovis.

Startar och slutar:
v4, 2020 - v23, 2020
Studietakt:
25%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Tyska
Behörighetskrav:
  • 90 hp i tyska på grundnivå, varav 30 hp på grundnivå 2, eller motsvarande kunskaper.
Anmälningskod:
HDA-V34BS
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
4 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini pc, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Adobe Connect är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.