Kurs TY3012

Tyska: Språkvetenskapens historia

7,5 högskolepoäng
Avancerad nivå

Huvudområde: Tyska

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Kursen syftar till att studenterna ska förvärva väsentligt fördjupade insikter i det tyska språkets struktur och variationsformer. Detta innebär att den studerande efter genomgången kurs på mycket god tyska ska:
  • kunna uttrycka sig skriftligt och muntligt med mycket stor språklig säkerhet och med stor språklig variation kring innehåll hämtat från en mängd olika områden
  • ledigt kunna använda och anpassa språket idiomatiskt till olika sociala, vetenskapliga eller yrkesrelaterade sammanhang
  • kunna visa mycket breda teoretiska kunskaper i tysk språkvetenskap samt visa fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete
  • kritiskt, självständigt och kreativt kunna identifiera och formulera språkvetenskapliga frågeställningar
  • kunna använda adekvata språkvetenskapliga metoder för att genomföra kvalificerade uppgifter
  • visa förmåga att identifiera sitt eget och andras behov av ytterligare kunskap samt ta ansvar för den egna kunskapsutvecklingen.