Kurs TY2010

Tyska III med didaktisk inriktning

30 högskolepoäng
Grundnivå

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Kursens övergripande syfte är att den studerande fördjupar såväl sina språkfärdigheter i tyska språket som sina teoretiska kunskaper inom tysk språk- och litteraturvetenskap samt utvecklar förmågan att med hjälp av vetenskapliga metoder tillvarata, analysera och systematisera relevanta forskningsresultat inom ett språk- eller litteraturdidaktiskt problemområde.