Kurs TY1057

Tyska II med didaktisk inriktning

30 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 4, 2020

Kursen består av fyra obligatoriska delkurser:
 Delkurs 1. Muntlig språkfärdighet med fonetik och kulturkunskap II, 5 hp
 Delkurs 2. Skriftlig språkfärdighet II, 6,5 hp
 Delkurs 3. Språk- och kulturhistoria med uppsats, 6,5 hp
 Delkurs 4. Tyskspråkig litteratur och litteraturhistoria, 6 hp

De studerande väljer sedan en av de två didaktiska delkurserna:
 Delkurs 5. Språkdidaktik II A, 6 hp
 Delkurs 6. Språkdidaktik II B, 6 hp
 De studerande som läser tyska som sitt första ämne OCH de studerande som har läst ett annat ämne än språk som första ämne läser delkurs 5, Språkdidaktik II A.
 De studerande som har läst ett annat språk som första ämne läser delkurs 6, Språkdidaktik II B.

I alla kurser ingår att studenten ska koppla kursinnehållet till gymnasieskolans styrodkument.

För mer information om kursen,  så som schema, litteraturlista m.m. Gå in på http://www.du.se/sv/om-oss/organisation/amnen/tyska/ och leta upp kursrummet i Learn

Startar och slutar:
v4, 2020 - v23, 2020
Studietakt:
100%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Tyska, kan komma att ges på Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • Tyska I med didaktisk inriktning, 30 hp grundnivå 1, varav 22,5 hp godkända vid registrering inklusive delkursen Skriftlig språkfärdighet och en av Språkdidaktik-delkurserna, eller motsvarande kunskaper.
Anmälningskod:
HDA-V34BW
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
31 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini pc, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.