Kurs TY1053

Tyska I med didaktisk inriktning

30 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 4, 2020

Kursen består av fyra obligatoriska delkurser:
 Delkurs 1. Muntlig språkfärdighet med fonetik och kulturkunskap I, 5 hp
 Delkurs 2. Tysk grammatik med textkommentar, 6 hp
 Delkurs 3. Modern tyskspråkig litteratur, 6,5 hp
 Delkurs 4. Skriftlig språkfärdighet I, 6,5 hp

De studerande väljer sedan en av de två didaktiska delkurserna:
 Delkurs 5. Språkdidaktik A, 6 hp
 Delkurs 6. Språkdidaktik B, 6 hp
 De studerande som läser tyska som sitt första ämne OCH de studerande som har läst ett annat ämne än språk som första ämne ska läsa delkurs 5, Språkdidaktik A.
 De studerande som har läst ett annat språk som första ämne ska läsa delkurs 6, Språkdidaktik B.

För mer information om kursen,  så som schema, litteraturlista m.m. Gå in på http://www.du.se/sv/om-oss/organisation/amnen/tyska/ och leta upp kursrummet i Learn

Startar och slutar:
v4, 2020 - v23, 2020
Studietakt:
100%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Tyska, kan komma att ges på Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • Områdesbehörighet 6c och Tyska, steg 3, lägst C-språk kurs B
Anmälningskod:
HDA-V34BV
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
2 fysiska
39 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini pc, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Start vecka 36, 2020

Kursen består av fyra obligatoriska delkurser:
 Delkurs 1. Muntlig språkfärdighet med fonetik och kulturkunskap I, 5 hp
 Delkurs 2. Tysk grammatik med textkommentar, 6 hp
 Delkurs 3. Modern tyskspråkig litteratur, 6,5 hp
 Delkurs 4. Skriftlig språkfärdighet I, 6,5 hp

De studerande väljer sedan en av de två didaktiska delkurserna:
 Delkurs 5. Språkdidaktik A, 6 hp
 Delkurs 6. Språkdidaktik B, 6 hp
 De studerande som läser tyska som sitt första ämne OCH de studerande som har läst ett annat ämne än språk som första ämne ska läsa delkurs 5, Språkdidaktik A.
 De studerande som har läst ett annat språk som första ämne ska läsa delkurs 6, Språkdidaktik B.

För mer information om kursen,  så som schema, litteraturlista m.m. Gå in på http://www.du.se/sv/om-oss/organisation/amnen/tyska/ och leta upp kursrummet i Learn

Extra information:

Inom kursen finns det obligatoriska online-träffar som äger rum i ett virtuellt klassrum vid bestämda tider. (Det finns inga fysiska sammankomster.) Likaså bygger kursen på självständigt arbete med uppgifter som delas ut i kursrummet. Du hittar mer information om kurserna i kursrummen i Learn. Logga in som gäst och ta del av några av de första uppgifterna redan före kursstart. Länken till kursrummet och litteraturlistan / kursplan mm hittar du till höger.

Startar och slutar:
v36, 2020 - v2, 2021
Studietakt:
100%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Tyska, kan komma att ges på Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • Områdesbehörighet 6c och Tyska, steg 3, lägst C-språk kurs B
Anmälningskod:
HDA-H36CF
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
0 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini pc, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.