Kurs TY1041

Tyska: Modern tyskspråkig litteratur

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Tyska

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Kursen syftar till att de studerande ska förvärva en inblick i modern tyskspråkig litteratur. Efter genomgången kurs ska de studerande kunna:

  • läsa och förstå samtida litterära texter samt känna till grundläggande litterära begrepp och tillämpa dem i diskussioner
  • reflektera över och analysera språk, innehåll och olika genrer i samtida litterära texter
  • visa självständighet i studierna samt reflektera över sin egen och andras inlärning.