Kurs TR2004

Turismvetenskaplig teori och metod

15 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 4, 2020

Kursen är uppdelad i tre delkurser.

Startar och slutar:
v4, 2020 - v13, 2020
Studietakt:
100%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Engelska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • 60 hp inom huvudområdet turismvetenskap
  • eller motsvarande
Anmälningskod:
HDA-V33F4
Huvudområde: