Kurs TR1036

Turismteori och praxis

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Turismvetenskap

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

Kunskap och förståelse

  • Förklara grundläggande principer av turism som fenomen samt dess tillämpningar och den historiska bakgrunden kopplat till turismen. (1)
  • Diskutera effekter av turism och destinationsutveckling på lokalsamhälle, miljö och företag. (2)
  • Förklara globala trender och deras inverkan på turism. (3)

Färdigheter och förmågor

  • Skriftligt diskutera och utvärdera grundläggande turismbegrepp (4)
  • Muntligt presentera effekter av turismaktivitet. (5)

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • Belysa olika aspekter av turism som ett fenomen i samhället. (6)