Kurs SV1042

Svenska 1 för grundlärare F-3: Barns språkutveckling, språklig variation samt barn- och ungdomslitteratur

15 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Svenska språket

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Kursens övergripande mål är att de studerande utvecklar sådana kunskaper om barns språkutveckling, det svenska språkets variation och barn- och ungdomslitteratur som krävs för undervisning i förskoleklass och i ämnet svenska i årskurs 1-3. Ytterligare övergripande mål i kursen är att de studerande utvecklar kunskaper om relevanta styrdokument liksom sin språkliga förmåga att uttrycka sig i tal och skrift.