Kurs ST1030

Matematisk statistik för bygg- och samhällsplanerare

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Samhällsbyggnadsteknik

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • skriva program i språket R,
  • använda grundläggande deskriptiv statistik
  • utföra statistisk inferens
  • använda regressionsanalys på givna data
  • beräkna väntevärde av slumpvariabler
  • beräkna sannolikheter med hjälp av olika sannolikhetsfördelningar
  • tillämpa statistiska verktyg på bygg- och samhällsplanerar problem