Kurs ST1030

Matematisk statistik för bygg- och samhällsplanerare

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 36, 2019

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • skriva program i språket R,
  • använda grundläggande deskriptiv statistik
  • utföra statistisk inferens
  • använda regressionsanalys på givna data
  • beräkna väntevärde av slumpvariabler
  • beräkna sannolikheter med hjälp av olika sannolikhetsfördelningar
  • tillämpa statistiska verktyg på bygg- och samhällsplanerar problem
Startar och slutar:
v36, 2019 - v45, 2019
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • Matematik för bygg- och samhällsplanerare, 7,5 hp, grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-H32HC
Huvudområde: