Kurs ST1027

Behörighetsgivande kurs i dataanalys och statistik för masterprogram i Business Intelligence

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Mikrodataanalys

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter genomförd kurs skall studenten kunna:

  • sammanfatta och tolka data med beskrivande statistik.
  • tillämpa grunderna i enkel och multipel linjär regression.
  • utföra statistisk inferens.
  • beräkna sannolikheter med hjälp av normalfördelningen
  • beräkna väntevärden för slumpvariabler samt använda additions- och multiplikationsregel för sannolikhetsberäkningar.
  • känna till hur datainsamling kan gå till via stickprov och experiment.
  • ha förmåga att identifiera och använda statistisk mjukvara inom ramen för kursens innehåll.
  • ha kännedom om terminologin inom ramen för kursens innehåll.