Kurs SS3014

Flerspråkighet i ett samhällsperspektiv

7,5 högskolepoäng
Avancerad nivå

Start vecka 35, 2023

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • visa fördjupad förståelse för olika aspekter gällande flerspråkighet på samhällsnivå i ett såväl nationellt som ett internationellt perspektiv
  • redogöra för och ingående diskutera utveckling av språkplanering, språkpolitik och språkideologi med fokus på flerspråkighet
  • visa god insikt om språkens statusförhållande i samhället med särskilt fokus på minoritetsspråk
  • analysera och jämföra språkpolitik och språkplanering i olika geografiska områden och olika språkliga miljöer
  • kritiskt analysera och problematisera språkideologiska frågor med fokus på makt, identitet och mångfald utifrån relevanta teorier och metoder
  • visa god insikt om teorier om språkliga miljöer samt genomföra en fältuppgift med förankring teoretiskt och metodologiskt
  • visa fördjupad kunskap för ett avgränsat område eller tema av relevans för kursens innehåll.
Startar och slutar:
vecka 35, 2023 - vecka 44, 2023
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Behörighetskrav :
  • Filosofie kandidatexamen 180 hp med huvudområde svenska som andraspråk
Urval :
Akademiska poäng (30-285 hp)
Anmälningskod:
HDA-H3FJL
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
4 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Ansluta kringutrustning till din dator, kunna installera program och göra anpassade inställningar på din dator.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 2 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) är en naturlig del i utbildningen samt nätbaserade möten med ljud och bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet. Användning av mer avancerade program exempelvis simuleringsprogram.

Stängd för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursrum i Learn

I lärplattformen Learn hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet
Kursansvarig
Boglárka Straszer