Kurs SS3013

Svenska som andraspråk IV, inklusive examensarbete 2 för ämneslärarexamen, gy

30 högskolepoäng
Avancerad nivå

Start vecka 4, 2020

Kursen innehåller tre delkurser: en valbar metodkurs, 7, 5 hp, en valbar fördjupningskurs inom svenska som andraspråk, 7,5 hp samt examensarbete 2, 15 hp, där studenten genomför ett självständigt arbete som presenteras i form av en vetenskaplig uppsats.
Startar och slutar:
v4, 2020 - v23, 2020
Studietakt:
100%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • Svenska som andraspråk III, inklusive examensarbete I för ämneslärarexamen, gy eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-V347S
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
15 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Ansluta kringutrustning till din dator, kunna installera program och göra anpassade inställningar på din dator.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini pc, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 2 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) är en naturlig del i utbildningen samt nätbaserade möten med ljud och bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet. Användning av mer avancerade program exempelvis simuleringsprogram.