Kurs SS3008

Flerspråkiga röster i svensk skönlitteratur

7,5 högskolepoäng
Avancerad nivå

Start vecka 13, 2021

I denna kurs utvecklar den studerande fördjupade kunskaper om svenskspråkig skönlitteratur med flerspråkiga röster. Skönlitteratur som berör frågor relaterade till migrantskap, integrations- och identitetsprocesser, syn på Sverige, längtan och främlingskap analyseras och diskuteras. Den studerande utvecklar förmågan att analysera flerspråkighet i skönlitteraturen utifrån olika perspektiv och särskilt fokus riktas mot hur författare använder olika språkliga varieteter i skölitterära verk. Inom kursens ram genomför den studerande en litterär textanalys av ett eller flera litterära verk av relevans för kursen.

Startar och slutar:
v13, 2021 - v22, 2021
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • Kandidatexamen om minst 180 hp inom humaniora eller utbildningsvetenskap eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-V37QP
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
3 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Ansluta kringutrustning till din dator, kunna installera program och göra anpassade inställningar på din dator.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini pc, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 2 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) är en naturlig del i utbildningen samt nätbaserade möten med ljud och bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet. Användning av mer avancerade program exempelvis simuleringsprogram.

Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Vi finns här för dig
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig