Kurs SS2012

Svenska som andraspråk III med didaktisk inriktning

30 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Svenska som andraspråk

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Kursens övergripande syfte är att den studerande fördjupar sina kunskaper i ämnet svenska som andraspråk och sin teoretiska medvetenhet inom ämnets olika delar. Ytterligare ett mål för kursen är att den studerande utvecklar förmågan att kritiskt och självständigt välja innehåll i undervisningen, samt tillvarata, analysera och systematisera relevanta forskningsresultat.