Kurs SS1098

Det globala klassrummet - introduktionskurs svenska som andraspråk, för undervisning i kommunal vuxenutbildning

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 36, 2019

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • visa grundläggande förståelse för faktorer som på samhälls- och utbildningsnivå påverkar vuxnas lärande, identitet och utveckling
  • redogöra för och diskutera hur språkliga samt kulturella mönster och hierarkier i skola och samhälle påverkar vuxna elevers villkor för lärande
  • visa grundläggande förståelse för frågor om identitet och lärande av ett andraspråk i en migrationskontext
  • redogöra för och diskutera pedagogiska förhållningssätt såsom ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i undervisning av vuxna elever utifrån ett andraspråks- och flerspråkighetsperspektiv
  • visa förståelse för relationen mellan lärande av ett andraspråk, arbetsliv och integration.

Extra information:

Studievägledning: Specifika frågor om kursinnehåll mm besvaras av Madeleine Perrault, mpu@du.se, 023-77 85 85.

Startar och slutar:
v36, 2019 - v3, 2020
Studietakt:
25%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Behörighetskrav:
  • Lärarexamen eller motsvarande examen.
Anmälningskod:
HDA-H32JY
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
5 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Ansluta kringutrustning till din dator, kunna installera program och göra anpassade inställningar på din dator.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini pc, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 2 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) är en naturlig del i utbildningen samt nätbaserade möten med ljud och bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet. Användning av mer avancerade program exempelvis simuleringsprogram.