Kurs SS1097

Det globala klassrummet - introduktionskurs svenska som andraspråk, för undervisning i åk 7-9

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 4, 2019

I denna kurs behandlas faktorer på samhälls- och utbildningsnivå som påverkar andraspråkselever och nyanlända elevers lärande, identitet och utveckling i ett svenskt skolsammanhang. Särskilt uppmärksammas och diskuteras hur pedagogisk verksamhet kan organiseras i språkligt och kulturellt heterogena lärandemiljöer samt hur språkideologier, normer, hierarkier, värdering och förhållningssätt i skola och samhälle påverkar elevers villkor för lärande och språkanvändning. I kursen belyses och diskuteras frågor om identitet, interkulturalitet och lärande av ett andraspråk med fokus på ungdomar.
I kursen introduceras och diskuteras ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt och ett interkulturellt förhållningssätt inom vilka elevens flerspråkighet och erfarenheter används som resurser för lärande i klassrummet. Dessa pedagogiska förhållningssätt diskuteras i relation till kartläggning, bedömning och måluppfyllelse.

Extra information:

Studievägledning: Specifika frågor om kursinnehåll mm besvaras av Christian Hecht, ahc@du.se, 023-77 83 32.

Startar och slutar:
v4, 2019 - v23, 2019
Studietakt:
25%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Behörighetskrav:
  • Lärarexamen eller motsvarande examen.
Anmälningskod:
HDA-V2Z4L
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
5 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Ansluta kringutrustning till din dator, kunna installera program och göra anpassade inställningar på din dator.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini pc, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 2 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) är en naturlig del i utbildningen samt nätbaserade möten med ljud och bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet. Användning av mer avancerade program exempelvis simuleringsprogram.

Start vecka 36, 2019

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • visa insikter i och diskutera hur pedagogisk verksamhet kan organiseras i språkligt och kulturellt heterogena lärandemiljöer
  • visa kunskaper om faktorer som på samhälls- och utbildningsnivå påverkar ungdomars lärande, utveckling och identitet
  • redogöra för och diskutera hur språkliga samt kulturella mönster och hierarkier i skola och samhälle påverkar elevers villkor för lärande
  • visa förståelse för hur frågor om identitet och interkulturalitet påverkar ungdomars lärande av ett andraspråk
  • visa insikter om och diskutera pedagogiska förhållningssätt såsom ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i undervisningen av elever utifrån interkulturella och flerspråkiga perspektiv på lärande.

Extra information:

Studievägledning: Specifika frågor om kursinnehåll mm besvaras av Madeleine Perrault, mpu@du.se, 023-77 85 85.

Startar och slutar:
v36, 2019 - v3, 2020
Studietakt:
25%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Behörighetskrav:
  • Lärarexamen eller motsvarande examen.
Anmälningskod:
HDA-H32JX
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
5 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Ansluta kringutrustning till din dator, kunna installera program och göra anpassade inställningar på din dator.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini pc, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 2 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) är en naturlig del i utbildningen samt nätbaserade möten med ljud och bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet. Användning av mer avancerade program exempelvis simuleringsprogram.