Kurs SS1096

Lärande i flerspråkiga sammanhang

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 36, 2020

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • visa grundläggande förståelse för teorier gällande andraspråksinlärning och interkulturellt lärande
  • planera, analysera och reflektera över undervisning i Svenska som andraspråk
  • göra relevanta prioriteringar utifrån centrala teorier för andraspråksinlärning och interkulturellt lärande samt relatera till gällande styrdokument
  • visa förmåga att planera pedagogisk verksamhet där andraspråksinlärare ingår
  • visa grundläggande teoretiska kunskaper om sambandet mellan språk och lärande
  • presentera och diskutera engelskspråkiga forskningstexter inom andraspråksfältet
  • skriva sakligt argumenterande och reflekterande texter enligt vedertagna svenska akademiska skriftspråkliga normer.
Startar och slutar:
v36, 2020 - v45, 2020
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Behörighetskrav:
  • Flerspråkighet och andraspråksutveckling, 7,5 hp eller motsvarande kunskaper.
Anmälningskod:
HDA-H36HB
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
4 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Ansluta kringutrustning till din dator, kunna installera program och göra anpassade inställningar på din dator.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini pc, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 2 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) är en naturlig del i utbildningen samt nätbaserade möten med ljud och bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet. Användning av mer avancerade program exempelvis simuleringsprogram.

Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Vi finns här för dig
support@du.se
023-77 88 88

Kursrum i Learn

I lärplattformen Learn hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet
Kursansvarig