Kurs SS1062

Nybörjarsvenska för internationella studenter III

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 3, 2021

Kursens övergripande mål är att den studerande utvecklar förtrogenhet med svenska språket. Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • visa förståelse för, återge samt diskutera olika typer av texter skrivna på lätt svenska samt identifiera och reflektera över grammatiska strukturer
  • visa förmåga att kommunicera i olika situationer och ta ställning till och diskutera en situation eller företeelse på enkel svenska
  • förstå och bemöta en annan persons åsikter och uttrycka sina egna, i såväl tal som skrift, på ett enkelt och lättbegripligt sätt
  • visa förmåga att självständigt tillgodogöra sig en skönlitterär text och redogöra för huvudinnehållet
  • visa förmåga att tillämpa grundläggande grammatiska kunskaper i både tal och skrift
  • visa förmåga att, med lärares handledning, granska och rätta enkla fel i en egen text och i en text producerad av en kurskamrat

Startar och slutar:
v3, 2021 - v12, 2021
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska, kan komma att ges på Engelska
Behörighetskrav:
  • Nybörjarsvenska för internationella studenter II, 7,5 hp, eller motsvarande kunskaper.
Anmälningskod:
HDA-V37Q6
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Vi finns här för dig
support@du.se
023-77 88 88

Kursrum i Learn

I lärplattformen Learn hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet
Kursansvarig