Kurs SP3003

Spanska IV, inklusive examensarbete 2 för ämneslärarexamen, gy

30 högskolepoäng
Avancerad nivå

Start vecka 4, 2020

Kursens övergripande mål är att den studerande fördjupar såväl sina kunskaper i
spanska som sina teoretiska kunskaper inom spansk språk- och litteraturvetenskap
samt förmågan att med hjälp av vetenskapliga metoder tillvarata, analysera och
systematisera relevanta forskningsresultat inom ett språk- eller litteraturdidaktiskt
problemområde. Den studerande fortsätter att utveckla fördjupade kunskaper i
spanskspråkig litteratur och sin förmåga att analysera litterära texter samt att tillämpa
litteraturvetenskapliga begrepp i egna analyser av litterära verk. Den studerande skall
även utveckla fördjupade kunskaper i flerspråkighet och flerspråkig undervisning,
samt den kontrastiva lingvistikens roll och betydelse i språkundervisningen, i
synnerhet relaterad till undervisningen av spanska som andra språk. Den studerande
ska även kunna genomföra en kvalificerad och självständig vetenskaplig undersökning
med utgångspunkt i någon av spanskämnets didaktiska frågeställningar. Den
studerande förväntas vidare kunna bidra till kunskapsutveckling inom ett avgränsat
språk- eller litteraturdidaktiskt område.

Startar och slutar:
v4, 2020 - v23, 2020
Studietakt:
100%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Spanska, kan komma att ges på Engelska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • Spanska III, inklusive examensarbete 1 för ämneslärarexamen, gy, 30 hp grundnivå 2, varav 22,5 hp godkända vid registrering, eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-V33T6
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
15 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Ansluta kringutrustning till din dator, kunna installera program och göra anpassade inställningar på din dator.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini pc, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 2 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) är en naturlig del i utbildningen samt nätbaserade möten med ljud och bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet. Användning av mer avancerade program exempelvis simuleringsprogram.