Kurs SP3003

Spanska IV, inklusive examensarbete 2 för ämneslärarexamen, gy

30 högskolepoäng
Avancerad nivå

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Kursens övergripande mål är att den studerande fördjupar såväl sina kunskaper i spanska som sina teoretiska kunskaper inom spansk språk- och litteraturvetenskap samt förmågan att med hjälp av vetenskapliga metoder tillvarata, analysera och systematisera relevanta forskningsresultat inom ett språk- eller litteraturdidaktiskt problemområde. Den studerande fortsätter att utveckla fördjupade kunskaper i spanskspråkig litteratur och sin förmåga att analysera litterära texter samt att tillämpa litteraturvetenskapliga begrepp i egna analyser av litterära verk. Den studerande skall även utveckla fördjupade kunskaper i flerspråkighet och flerspråkig undervisning, samt den kontrastiva lingvistikens roll och betydelse i språkundervisningen, i synnerhet relaterad till undervisningen av spanska som andra språk. Den studerande ska även kunna genomföra en kvalificerad och självständig vetenskaplig undersökning med utgångspunkt i någon av spanskämnets didaktiska frågeställningar. Den studerande förväntas vidare kunna bidra till kunskapsutveckling inom ett avgränsat språk- eller litteraturdidaktiskt område.