Kurs SP2019

Spanska III, inklusive examensarbete 1 för ämneslärarexamen, gy

30 högskolepoäng
Grundnivå

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Kursens mål är att den studerande utvecklar fördjupade kunskaper i spanskspråkig litteratur samt en förmåga att analysera litterära texter ur olika perspektiv. Den studerande lär sig att tillämpa grundläggande litteraturvetenskapliga begrepp i egna analyser av litterära texter. Ytterligare kursmål är att den studerande utvecklar fördjupade kunskaper i spansk lingvistik samt en förmåga att utforska och analysera språkliga fenomen ur olika perspektiv. Den studerande ska också kunna genomföra en självständig vetenskaplig undersökning av forskningsförberedande karaktär med utgångspunkt i någon av spanskämnets didaktiska frågeställningar. Vidare förväntas den studerande fördjupa sin förståelse för betydelsen av forskningsförankring i förhållande till kunskapsutveckling och verksamhetsutveckling inom spanskämnet.