Kurs SP2016

Spanska III med didaktisk inriktning

30 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Spanska

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Kursens mål är att den studerande utvecklar fördjupade kunskaper i spanskspråkig litteratur samt en förmåga att analysera litterära texter ur olika perspektiv. Den studerande lär sig att tillämpa grundläggande litteraturvetenskapliga begrepp i egna analyser av litterära texter. Ytterligare kursmål är att den studerande utvecklar fördjupade kunskaper i spansk lingvistik samt en förmåga att utforska och analysera språkliga fenomen ur olika perspektiv. Den studerande lär sig också att reflektera över, värdera och kritiskt granska vetenskapliga artiklar och texttolkningar, samt att förmedla artiklarnas innehåll och sina egna reflektioner både muntligt och skriftligt på ett välargumenterat sätt.