Kurs SP1043

Spanska I: Fonetik och muntlig språkfärdighet

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Spanska

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Kursens mål är att den studerande utvecklar grundläggande kunskaper om det spanska språkets fonetiska och fonologiska drag samt en förmåga att kommunicera muntligt på spanska.
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
  • tillgodogöra sig och muntligt kommentera innehållet i längre framställningar som visar olika register av den talade spanskan, såsom nyheter, TV-program, webbaserade audiovisuella medier och filmer
  • förklara fonetiska och fonologiska aspekter av det spanska språket samt visa kunskap om språkets fonologi i relation till stavningsregler
  • visa grundläggande kunskaper om fonetiska och fonologiska drag i olika spansktalande områden
  • använda sig av ett varierat spanskt ordförråd i sin egen muntliga framställning
  • argumentera muntligt för eller emot en viss ståndpunkt samt genom egen muntlig framställning uppvisa ett sammanhängande och korrekt uttryck.