Kurs SP1027

Spanska I: Modern spanskspråkig litteratur

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 36, 2020

Den här kursen är en delkurs av Spanska I som också kan läsas fristående. Kursen består av obligatoriska seminarier på bestämda tider.
I denna kurs får du möjlighet till att inhämta kunskaper i modern spanskspråkig litteratur samt till att bygga upp en förmåga att relatera den litterära texten till ett historiskt och kulturellt sammanhang. Genom textläsningen kommer du att utöka inte bara ditt ordförråd utan även dina muntliga och skriftliga språkfärdigheter.
Efter genomgången kurs ska studenten bland annat kunna:
 • läsa, tillgodogöra sig och tolka innehållet i texter från olika litterära genrer
 • analysera skönlitterära texter med hjälp av litterära begrepp
 • visa förståelse för spanskspråkiga litterära uttryck genom att såväl muntligt som skriftligt sätta den litterära texten i ett större historiskt och sociokulturellt sammanhang
 • redogöra för huvudstrukturen och några språkliga aspekter av den litterära texten samt relatera det litterära språkbruket till spanskans dialektala variation

Alla seminarier är online (inga fysiska träffar, inte ens vid examination) med programmet Adobe Connect. För att kunna delta krävs bredband, mikrofon, hörlurar och en webbkamera.
Startar och slutar:
v36, 2020 - v2, 2021
Studietakt:
25%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Spanska
Övrigt:
K: Ges endast som del av ett kurspaket.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
 • Områdesbehörighet 2 eller motsvarande kunskaper. Sökande med godkänt resultat på Engelska A beviljas dispens från kravet på Engelska B.
 • Dispens beviljas från kravet på svenska för grundläggande behörighet.
Anmälningskod:
HDA-H3635
Huvudområde:
Ingår i kurspaket:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
5 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini pc, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Start vecka 3, 2021

Den här kursen är en delkurs av Spanska I som också kan läsas fristående. Kursen består av obligatoriska seminarier på bestämda tider.
I denna kurs får du möjlighet till att inhämta kunskaper i modern spanskspråkig litteratur samt till att bygga upp en förmåga att relatera den litterära texten till ett historiskt och kulturellt sammanhang. Genom textläsningen kommer du att utöka inte bara ditt ordförråd utan även dina muntliga och skriftliga språkfärdigheter.
Efter genomgången kurs ska studenten bland annat kunna:
 • läsa, tillgodogöra sig och tolka innehållet i texter från olika litterära genrer
 • analysera skönlitterära texter med hjälp av litterära begrepp
 • visa förståelse för spanskspråkiga litterära uttryck genom att såväl muntligt som skriftligt sätta den litterära texten i ett större historiskt och sociokulturellt sammanhang
 • redogöra för huvudstrukturen och några språkliga aspekter av den litterära texten samt relatera det litterära språkbruket till spanskans dialektala variation

Alla seminarier är online (inga fysiska träffar, inte ens vid examination) med programmet Adobe Connect. För att kunna delta krävs bredband, mikrofon, hörlurar och en webbkamera.
Startar och slutar:
v3, 2021 - v22, 2021
Studietakt:
25%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Blandad
Studieform:
Distans
Språk:
Spanska
Behörighetskrav:
 • Områdesbehörighet 2 eller motsvarande kunskaper. Sökande med godkänt resultat på Engelska A beviljas dispens från kravet på Engelska B.
 • Dispens beviljas från kravet på svenska för grundläggande behörighet.
Anmälningskod:
HDA-V37H5
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
5 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Ansluta kringutrustning till din dator, kunna installera program och göra anpassade inställningar på din dator.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini pc, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 2 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) är en naturlig del i utbildningen samt nätbaserade möten med ljud och bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet. Användning av mer avancerade program exempelvis simuleringsprogram.