Kurs SP1016

Spanska, Språkdidaktik I

6 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Spanska

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Kursen syftar till att studenten utvecklar grundläggande språkdidaktiska kunskaper i spanska. Kursen ger en teoretisk grund till språklärande och språkundervisning och kompletterar övriga studier i spanska som föreberedelse för en framtida yrkesroll inom språkutbildning.

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • visa kunskap om de främmande språkens historiska utveckling och deras nuvarande ställning i skola och samhälle
  • visa grundläggande kunskaper om centrala språkinlärningsteorier och deras betydelse för språkundervisningen
  • visa kunskap om skolans styrdokument med särskilt fokus på de moderna språkens kurs- och ämnesplaner
  • diskutera och reflektera över språkdidaktiska frågeställningar som rör urval av undervisningsmaterial och arbetssätt i relation till målgrupp och skolans styrdokument
  • med utgångspunkt i didaktiska frågeställningar visa förmåga att välja, bearbeta och presentera innehåll och arbetssätt för språkundervisningen.