Kurs SO1046

Socialpolitik

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 3, 2021

Kunskap och förståelse

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • redogöra för centrala teorier avseende socialpolitikens implikationer för individer och samhällen, sociala förutsättningar samt utveckling
  • redogöra för svensk socialpolitik i internationellt perspektiv
  • redogöra för beskrivande uni- och bivariat kvantitativ metod samt olika urvalsförfaranden.

Färdighet och förmåga

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • diskutera och analysera socialpolitikens implikationer för individer och samhällen, sociala förutsättningar samt utveckling
  • diskutera och analysera svensk socialpolitik i internationellt perspektiv
  • tillämpa beskrivande uni- och bivariat kvantitativ metod.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • reflektera över socialpolitikens implikationer, sociala förutsättningar samt utveckling
  • reflektera över fördelar och nackdelar med val av kvantitativ metod.
Startar och slutar:
v3, 2021 - v7, 2021
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • Grundläggande behörighet
Anmälningskod:
HDA-V36WK
Huvudområde:
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Vi finns här för dig
support@du.se
023-77 88 88

Kursrum i Learn

I lärplattformen Learn hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet
Kursansvarig