Kurs SK2016

Examensarbete för kandidatexamen i statsvetenskap

15 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 45, 2021

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • visa kunskap och förståelse inom en fördjupad del av huvudområdet statsvetenskap, inbegripet kunskap om dess vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder, samt orientering om relevanta och aktuella forskningsfrågor,
 • visa förmåga att självständigt söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en statsvetenskaplig problemställning,
 • visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa ett statsvetenskapligt problem samt att genomföra uppgiften inom givna tidsramar,
 • visa förmåga att i dialog med andra både muntligt och skriftligt redogöra sakligt för problemställning, metodisk uppläggning och resultat av en mindre undersökning,
 • visa förmåga att inom ramen för undersökningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter.
Startar och slutar:
v45, 2021 - v2, 2022
Studietakt:
100%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Övrigt:
K: Ges endast som del av ett kurspaket.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
 • Minst 135 högskolepoäng på grundnivå varav 60 högskolepoäng inom huvudområdet Statsvetenskap, eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-H38BA
Huvudområde:
Ingår i kurspaket:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
6 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Vi finns här för dig
support@du.se
023-77 88 88

Kursrum i Learn

I lärplattformen Learn hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet
Kursansvarig

Start vecka 13, 2022

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • visa kunskap och förståelse inom en fördjupad del av huvudområdet statsvetenskap, inbegripet kunskap om dess vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder, samt orientering om relevanta och aktuella forskningsfrågor,
 • visa förmåga att självständigt söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en statsvetenskaplig problemställning,
 • visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa ett statsvetenskapligt problem samt att genomföra uppgiften inom givna tidsramar,
 • visa förmåga att i dialog med andra både muntligt och skriftligt redogöra sakligt för problemställning, metodisk uppläggning och resultat av en mindre undersökning,
 • visa förmåga att inom ramen för undersökningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter.
Startar och slutar:
v13, 2022 - v22, 2022
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
K: Ges endast som del av ett kurspaket.
Ej sökbar som fristående kurs.
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
 • Minst 135 högskolepoäng på grundnivå varav 60 högskolepoäng inom huvudområdet Statsvetenskap, eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-V3ADU
Huvudområde:
Ingår i kurspaket:
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Vi finns här för dig
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig