Kurs SK1060

Internationella organisationer

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 13, 2021

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

  • redogöra för internationella organisationers kompetensområden, hur de är uppbyggda samt vilka befogenheter de har
  • redogöra för de folkrättsliga principerna som är relevanta i samspelet mellan stater och internationella organisationer
  • utifrån centrala teorier inom ämnet internationelIa relationer (IR), förstå de spänningar som finns mellan staters och internationella organisationers intressen samt dem som finns mellan olika internationella organisationer
  • visa insikt i de teoretiska och praktiska problem som uppstår i samspelet mellan internationella organisationer och motstridiga folkrättsliga principer
  • bedöma och kritiskt diskutera internationella organisationers betydelse för det internationalpolitiska fältet genom att söka, identifiera, samla och tolka relevant källmaterial.
Startar och slutar:
v13, 2021 - v17, 2021
Studietakt:
100%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Engelska
Övrigt:
K: Ges endast som del av ett kurspaket.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • Internationella Relationer: en introduktion, Grundnivå 1, 7.5 hp eller motsvarande.
Anmälningskod:
HDA-V36U3
Huvudområde:
Ingår i kurspaket:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
3 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini pc, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.