Kurs SK1054

Internationella relationer: en introduktion

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 3, 2021

Efter genomgången kurs ska den studerande kunna:

 • redogöra för de grundläggande teoretiska skolbildningarna och de centrala begreppen inom disciplinen internationella relationer
 • redogöra för de stora internationalpolitiska händelserna sedan början av 1900-talet
 • redogöra för och problematisera internationellt samarbete och konflikt utifrån både ett struktur- och aktörsperspektiv
 • applicera de grundläggande teoretiska skolbildningarna på historiska såväl som på aktuella internationalpolitiska händelser.
Startar och slutar:
v3, 2021 - v7, 2021
Studietakt:
100%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Engelska
Övrigt:
K: Ges endast som del av ett kurspaket.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
 • Grundläggande behörighet
  Du behöver också: Engelska B, Samhällskunskap A.
  Eller: Engelska 6, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2
  (Områdesbehörighet 6/A6)
 • Dispens beviljas från kravet på Samhällskunskap A/Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2
Anmälningskod:
HDA-V36TZ
Huvudområde:
Ingår i kurspaket:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
3 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini pc, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.