Kurs SK1054

Internationella relationer: en introduktion

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Internationella relationer

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter genomgången kurs ska den studerande kunna:

  • redogöra för de grundläggande teoretiska skolbildningarna och de centrala begreppen inom disciplinen internationella relationer
  • redogöra för de stora internationalpolitiska händelserna sedan början av 1900-talet
  • redogöra för och problematisera internationellt samarbete och konflikt utifrån både ett struktur- och aktörsperspektiv
  • applicera de grundläggande teoretiska skolbildningarna på historiska såväl som på aktuella internationalpolitiska händelser.