Kurs SK1050

EU som global aktör

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 45, 2021

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

  • förstå samt problematisera grunddragen i EU:s aktörskapacitet specifikt avseende EU:s utrikes- och säkerhetspolitik samt utvidgningsfrågor
  • förstå samt problematisera hur EU använder sig av soft power och normer såsom demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstaten för att påverka externa stater till EU
  • förstå och problematisera aktörsbegreppet i relation till strukturbegreppet
  • förstå och problematisera hur EU interagerar med andra stora aktörer såsom USA, Ryssland och Kina samt hur EU samspelar med Europarådet, FN, NATO och OSSE i utrikes- och säkerhetspolitiken.
Startar och slutar:
v45, 2021 - v49, 2021
Studietakt:
100%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Övrigt:
K: Ges endast som del av ett kurspaket.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • Minst 30 högskolepoäng på grundnivå inom statsvetenskap eller internationella relationer, eller motsvarande kunskaper.
Anmälningskod:
HDA-H38B5
Huvudområde:
Ingår i kurspaket:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
3 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Vi finns här för dig
support@du.se
023-77 88 88

Kursrum i Learn

I lärplattformen Learn hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet
Kursansvarig

Start vecka 8, 2022

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

  • förstå samt problematisera grunddragen i EU:s aktörskapacitet specifikt avseende EU:s utrikes- och säkerhetspolitik samt utvidgningsfrågor
  • förstå samt problematisera hur EU använder sig av soft power och normer såsom demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstaten för att påverka externa stater till EU
  • förstå och problematisera aktörsbegreppet i relation till strukturbegreppet
  • förstå och problematisera hur EU interagerar med andra stora aktörer såsom USA, Ryssland och Kina samt hur EU samspelar med Europarådet, FN, NATO och OSSE i utrikes- och säkerhetspolitiken.
Startar och slutar:
v8, 2022 - v12, 2022
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
K: Ges endast som del av ett kurspaket.
Ej sökbar som fristående kurs.
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • Minst 30 högskolepoäng på grundnivå inom statsvetenskap eller internationella relationer, eller motsvarande kunskaper.
Anmälningskod:
HDA-V3ADH
Huvudområde:
Ingår i kurspaket:
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Vi finns här för dig
support@du.se
023-77 88 88