Kurs SA1032

Grundkurs för verksamhetsförlagda utbildare i socialt arbete

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 4, 2020

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • redogöra för socialarbetarprogrammets idé om verksamhetsförlagd utbildning
  • beskriva den verksamhetsförlagda utbildarens specifika roll och uppdrag
  • visa beredskap för att stödja den studerande till en professionell skicklighet, mognad och självständighet.
Startar och slutar:
v4, 2020 - v23, 2020
Studietakt:
25%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Behörighetskrav:
  • Socionomexamen, social omsorgsexamen eller motsvarande högskolenivå samt minst 3 års yrkeserfarenhet inom för socialt arbete relevant verksamhet.
Anmälningskod:
HDA-V34YZ
Huvudområde: