Kurs RY2006

Ryska III: Det virtuella Ryssland: politik, språk och nya medier

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Ryska

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • muntligt and skriftlig analysera nya mediers roll i den postsovjetiska politiska diskursen
  • diskutera och redogöra för de viktigaste ryska nättidningarna, tidskrifterna, sociala medierna och nätTVkanalerna
  • kritiskt argumentera kring ett urval av vetenskapliga texter.