Kurs RY2006

Ryska III: Det virtuella Ryssland: politik, språk och nya medier

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 36, 2019

Nätbaserad kurs. För att kunna delta i nätbaserade kurser behövs webbkamera, headset och internetuppkoppling
Kursen ger en inblick i fenomenet ‘det virtuella Ryssland‘. Under kursens gång bekantar sig den studerande med interrelation mellan den postsovjetiska politiska kulturen och den nutida virtuella världen från ett interdisciplinärt perspektiv. Studenten bekantar sig med det ryska politiska internätsfären, ryska sociala medier, bloggosfären, det politiska minnet och nätet, web-krigen samt ryska memer. Den studerande tar del av den aktuella forskningen i ämnet.

För mer information, kontakta Nikita Mikhaylov, nmi@du.se

Startar och slutar:
v36, 2019 - v3, 2020
Studietakt:
25%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Blandad
Studieform:
Distans
Språk:
Engelska, kan komma att ges på Engelska
Behörighetskrav:
  • 90 hp i ryska, inklusive kursen Ryska I: Rysslands kultur- och idéhistoria, 10 hp grundnivå 1, eller motsvarande kunskaper.
Anmälningskod:
HDA-H33B8
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
8 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini pc, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Adobe Connect är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.