Kurs RY1031

Ryska för nybörjare II

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Ryska

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • förstå en rysk talare som talar långsamt och tydligt, och som berör bekanta ämnen
  • samtala på ryska om vardagliga ting
  • läsa och skriva enklare ryska texter såsom exempelvis korta dialoger
  • använda delar av språkets basgrammatik korrekt
  • självständigt söka information och använda lämpliga hjälpmedel för detta.